kiem-tien-tu-tay-trang

Kiếm tiền từ hai bàn tay trắng!

Sao Thiên cơ tại cung Dần, Thân là thế địa, tất có sao Thái âm cùng tọa thủ, cuộc sống bôn ba, ít được yên bình, cần chú ý cách vận dụng…

kho-truoc-suong-sau

Vất vả rồi mới dần chuyển vận tốt – Sửu Mùi và sao Thiên cơ

Sao Thiên cơ tại cung Sửu, Mùi là rơi vào độc tọa thế hãm, nên vất vả kiếm tiền, thu nhập không cao, tiền tài có tính biến động lớn, khồng có…