Xem tuổi con cái có hợp với tuổi cha mẹ hay không (Phần 2)

Xem tuổi con cái có hợp với tuổi cha mẹ hay không (Phần 2) Cha mẹ tuổi Ngọ Nghệ sỹ Xuân Hinh có nói: ” Còn nhỏ thì sợ mẹ…

Lựa chọn bạn đời theo năm sinh (Phần 1)

Lựa chọn bạn đời theo năm sinh (Phần 1) Nữ tuổi Tý mà kết hôn với các tuổi Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp, tình cảm đằm thắm Nam tuổi…

Lựa chọn bạn đời theo năm sinh (Phần 2)

Lựa chọn bạn đời theo năm sinh (Phần 2) Nữ tuổi Ngọ kết hôn với các tuổi Nam tuổi Tý: Luôn xung khắc, kết cục chia ly Nam tuổi Sửu:…