Đức Kiên Nhẫn trong đạo Phật mà chúng ta cần giác ngộ

Đức Kiên Nhẫn trong đạo Phật mà chúng ta cần giác ngộ

Kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn, tiếng Pāli là khanti, là một trong mười cách thực hành (theo Phật giáo Nguyên thủy, còn theo truyền thống Phát triển thì sáu)…

Thong dong cho những chuyến đi

Thong dong cho những chuyến đi

Khi đi đường, chúng ta thường có thái độ nôn nóng đến điểm đích. Sự trông đợi, háo hức đến nỗi phải tìm kiếm từng cột cây số ven đường…

người con Phật

Hạnh phúc được làm “con Phật”

Người con Phật không tin mình được Phật tuyển chọn, mà tin vào nhân duyên. Người con Phật cũng không xem Pháp Phật là những tín lý, giáo điều, học…

chuyện nhân quả

 Câu chuyện về Nhân Quả

“Kinh Pháp Cú” cũng nói đến “Luật Nhân Quả”. “Nhân” nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống sinh ra một vật hữu hình hay là sức mạnh sinh…

chữ đức

Chữ Đức trong Phật giáo

Ngành địa lý phong thủy cho rằng: “Tiên tích đức, hậu tầm long” nghĩa là trước phải có đức sau mới nghĩ đến chuyện tìm long mạch, tức là tìm…

Thiền và lợi ích của thiền

Thiền và lợi ích của thiền

Đức Phật ngộ đạo ở dưới gốc cây bồ đề nhờ ngài đã ngồi thiền. Cuộc đời của ngài gắn liền với thiên nhiên, với thiền. Lúc mới bảy tuổi…

Ai nắm giữ niềm vui của bạn

Ai nắm giữ niềm vui của bạn

Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả…

Hỷ xả

Hỷ xả trong đạo Phật

Hỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sống lâu thì chúng…

tức giận

Tức giận hay sân hận trong đạo Phật

Tức giận. Thịnh nộ. Uất hận. Dù nó là gì, nó luôn xảy đến cho tất cả chúng ta, kể cả các Phật tử. Và cho dù chúng ta hiểu…

phat do menh

Xem bạn được vị Phật nào độ mệnh?

Trong sách “Pháp uyển châu lâm” có viết: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển, có mười hai loài thú, được Bồ tát giáo hóa. Khi cõi…